De praktijk informatie

De voordelen van een Globaal Medisch Dossier (GMD):
- Verhoogde terugbetaling door het ziekenfonds.
- Centralisatie van al uw medische gegevens en betere opvolging.
- Uw globaal medisch dossier kan in orde gebracht worden aansluitend op een raadpleging. De inschrijving moet jaarlijks hernieuwd worden. U hoeft hiervoor zelf niets te betalen. De kosten voor het GMD worden rechtstreeks met uw ziekenfonds verrekend.

Geïnformeerde toestemming wil zeggen dat u als patiënt de goedkeuring geeft aan uw zorgverleners om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. De rechten van u als patiënt:
- u kan steeds uw rechten als patiënt intrekken
- ook als u toestemming heeft gegeven kan u vragen bepaalde gegevens niet te delen

Tijdens eventuele wachttijden kan u gratis gebruik maken van ons Wifi DeDuinen_Gast netwerk. Het  paswoord tot dit netwerk kan u zien op het informatiescherm in de wachtzaal.